Leatherwise

Rydym wedi bod yn gwneud nwyddau lledr ers rhyw 16 mlynedd. Mae'r lledr yn cael ei gasglu o amrywiol fannau yn cynnwys ailgylchu tameidiau o ledr dros bren o'r diwydiant dodrefn a cheir.

Rydym wedi bod yn gwneud nwyddau lledr ers rhyw 16 mlynedd. Mae’r lledr yn cael ei gasglu o amrywiol fannau yn cynnwys ailgylchu tameidiau o ledr dros bren o’r diwydiant dodrefn a cheir. Rydym yn cynllunio’r holl eitemau ein hunain gan ddilyn ffasiwn y dydd am ein hysbrydoliaeth. Rydym yn torri’r lledr â llaw ac yna’n gwnïo’r tameidiau at ei gilydd gan ddefnyddio edau o ansawdd da ac yna byclau ac ati i orffen y gwaith.

Rydym yn aelodau o nifer o grwpiau crefft yn cynnwys Cyngor Crefft Cymru, Cymdeithas Crefft Dyffryn Gwy a Phlatfform I. Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn digwydd yn Abbey Mill, Tyndyrn lle rydym yn rhannu siop gyda Chymdeithas Crefft Dyffryn Gwy.

Ar gael yn:

Abbey Mill, Tyndyrn

Beacons Crafts, Aberhonddu

Erwood Station (Platfform 1), Llanfair-ym-Muallt
Ar gael: gydol y flwyddyn

Useful Information

Leatherwise

Owner/Manager: Penny ac Ian Thyer

Croft Llwyd, 28 Heol Maespica Cwmtwrch Isaf Powys SA9 2PP United Kingdom
phone: 01639 831477 fax:

News & Special Offers

Opening Times

Leatherwise Statistics: 0 click throughs, 1235 views since start of 2020

© copyright 2020 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community