gwehyddion Sioni Rhys

Mae lliw, patrwm a gwead yn nodweddion pwysig yn neunyddiau Gwehyddion Sioni Rhys.

Mae lliw, patrwm a gwead yn nodweddion pwysig o frethyn Gwehyddion Sioni Rhys. Mae eu Carthenni traddodiadol yn seiliedig ar y diwylliant o dechnegau gwehyddu Cymreig ond bob amser gyda gwedd gyfoes. Maent yn addasu agweddau dylunio a ddefnyddiwyd gan yr hen felinau i gynhyrchu Carthenni hardd sydd bellach yn cael eu trysori gan genhedlaeth newydd. Mae eu detholiad o garthenni a ysbrydolwyd gan hen Felin Gwenffrwd ar Ystâd Llanofer yn Sir Fynwy yn enghraifft o gynildeb a dyluniad sy’n nodweddu’r brethyn Cymreig.

Dan ddylanwad lliwiau tirwedd ddramatig y llechwedd gyferbyn â Stiwdio Mynydd Du, yn ogystal â’u cynnyrch ar gyfer y cartre mae ganddynt ddetholiad o ategolion ffasiwn o ddeunyddiau moethus; maent yn chwilio bob amser am edafedd sy’n creu deunyddiau meddal sy’n wledd i’r llygad.

Ar gael:

Oriel Grefftau Court Cupboard, Y Fenni

Crefft yn y Bae, Caerdydd

Oriel Waterford, Aberdaugleddau

Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Llandysul

Ar gael gydol y flwyddyn

Useful Information

gwehyddion Sioni Rhys

Owner/Manager: Stuart Neale

Hen Efail Pandy Monmouthshire NP7 8DS United Kingdom
phone: 01873 890441 fax:

News & Special Offers

Opening Times

gwehyddion Sioni Rhys Statistics: 10 click throughs, 590 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community