Tafarn Y Bachgen Du

Tafarn leol Gymreig. Un o dafarndai hynaf Cymru’n dyddio’n Ôl i 1552, wedi’i leoli ym muriau’r hen dref. Tafarn draddodiadol – bwyd ffres, nid cyflym! Y bwyty’n cynnig prydau cartref traddodiadol o gynnyrch lleol.

Useful Information

Tafarn Y Bachgen Du

Owner/Manager: John

Stryd Pedwar a Chwech Caernarfon Gwynedd LL55 1RW Wales
phone: 01286 673604 fax:

News & Special Offers

Tafarn Y Bachgen Du serves Pub with food

Opening Times

Tafarn Y Bachgen Du Statistics: 31 click throughs, 1890 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community