Dove Cote Cakes

Katie ydw i ac rwyf wedi bod yn pobi o ran galwedigaeth am ddwy flynedd, ar Ôl cael fy annog gan deulu a ffrindiau i droi fy awch am wneud cacennau yn fusnes.

Katie ydw i ac rwyf wedi bod yn pobi o ran galwedigaeth am ddwy flynedd, ar Ôl cael fy annog gan deulu a ffrindiau i droi fy awch am wneud cacennau yn fusnes.

Gan fy mod yn byw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, rwyf yn cofleidio’r cyfle i wneud cacennau gan ddefnyddio cynhyrchion sydd wedi’u tyfu’n gartref a chynhwysion lleol. Mae’r chwe iâr sydd gennym yn byw ar fywd organig ac rydym yn bwriadu tyfu ein ffrwyth meddal ein hun yn y tymor nesaf.

Rwyf wedi cofrestru gyda Chyngor Sir Fynwy ac wedi cael fy arolygu gan dîm iechyd yr amgylchedd, felly gallaf bobi am unigolion a busnesau ill dau.

Mae cyfarfodydd brecwast gyda myffins newydd eu pobi yn ffordd ardderchog i ddechrau’r diwrnod, ac mae chacennau te traddodiadol y prynhawn, cacennau mewn tuniau gwastad a theisennau cwpan yn un o bleserau syml bywyd. Pam na wneir digwyddiad yn arbennig iawn trwy gynnal parti te traddodiadol gyda brechdanau bys, sgons a siytni cartref wedi’u gweini ar blatiau tseina?

Useful Information

Dove Cote Cakes

Owner/Manager: Kate Sturge

Dove Cote Barn, Llanvair Discoed Chepstow Monmouthshire NP16 6LX Wales
phone: 01633 401199 / 07810 593596 fax:

News & Special Offers

Dove Cote Cakes serves Other

Opening Times

Dove Cote Cakes Statistics: 0 click throughs, 520 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community