Monmouthshire Vegetarian Food Co.

Mae'r Monmouthshire Vegetarian Food Company yn ymroi i greu prydau blasus a newydd.

Rwy’n mwynhau gwneud bwyd ffres ac iachus ers tro. A minnau â chefndir yn y maes arlwyo, treuliais nifer o flynyddoedd yn y diwydiant lletygarwch, ac yn ystod y cyfnod hwn sylweddolais fod yna alw mawr am seigiau llysieuol o ansawdd da, hyd yn oed gan y rheiny sydd ddim yn llysieuwyr, ond doedd yna ddim ateb i’r galw hwn. Penderfynais sefydlu cwmni yn arbenigo mewn seigiau llysieuol gan ddefnyddio cynhwysion lleol, ffres, ac mae’r cynnyrch lleol hyfryd sydd ar gael yn Sir Fynwy yn gwneud fy swydd yn hawdd.

Mae’r ‘Monmouthshire Vegetarian Food Co’ wedi ymrwymo i greu seigiau blasus ac arloesol. Rydym yn defnyddio cynhwysion o ansawdd Mae’r ‘Monmouthshire Vegetarian Food Co’ wedi ymrwymo i greu seigiau blasus ac arloesol. Rydym yn defnyddio cynhwysion o ansawdd da i greu seigiau cofiadwy a maethlon. I ddechrau, roeddem yn canolbwyntio ar gyflenwi sefydliadau arlwyo a thai bwyta ond erbyn hyn rydym yn awyddus i adael i bawb yn Sir Fynwy flasu ein danteithion! da i greu seigiau cofiadwy a maethlon. I ddechrau, roeddem yn canolbwyntio ar gyflenwi sefydliadau arlwyo a thai bwyta ond erbyn hyn rydym yn awyddus i adael i bawb yn Sir Fynwy flasu ein danteithion!

Ar gael o:

Rydym yn dosbarthu i gartrefi yn Sir Fynwy ac ymhellach ar orchymyn. Mae hefyd yn bosib dod atom ni yn Fferm Fedw.

* Mae ein cynnhyrch ar gael drwy'r flwyddyn

Useful Information

Monmouthshire Vegetarian Food Co.

Owner/Manager: Debbie Lawrenson

Fferm Fedw Mamhilad Monmouthshire NP4 8RQ Wales
phone: 01495 785495 fax:

News & Special Offers

Monmouthshire Vegetarian Food Co. serves

Opening Times

Monmouthshire Vegetarian Food Co. Statistics: 13 click throughs, 771 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community