Porc Cymreig Bro Morgannwg

Y “Mochyn Cymreig' yw'r unig frîd brodorol o fochyn yng Nghymru. Erbyn hyn, mae ei niferoedd yn argyfyngus o isel, ac mae wedi cael ei roi ar y rhestr Bridiau prin.

Y brid 'Cymreig' yw’r unig frid brodorol o fochyn a geir yng Nghymru. Oherwydd bod y niferoedd yn eithriadol o isel, fe’u gosodwyd ar restr Bridiau prin.

Er mwyn gwrthdroi’r tueddiad hwn rydym yn magu cenfaint deg o foch Cymreig Pedigri ar ein fferm ger Y Ddefawden. Mae’r porc yr ydym yn ei gynhyrchu yn gwbl olrheiniadwy ac o ansawdd a blas eithriadol. Mae modd archebu hanner mochyn sydd wedi ei dorri a’i labeli ar gyfer y rhewgell, yn Ôl gofynion y cwsmer. Ar yn ail, gallwn ddarparu Mochyn i’w Rhostio ar gyfer dathliad arbennig. Mwynhewch borc Cymreig blasus, wedi ei sleisio a’i weini mewn l feddal gyda stwffin saets a winwns gyda saws afal.

Drwy werthu'r porc blasus, gallwn barhau i fridio mwy o foch Cymreig, felly'n sicrhau'r dyfodol ar gyfer yr anifail pwysig hwn.

Rydym yn cyflenwi: cwsmeriaid preifat, cygyddion, gwestai a bwytai

Useful Information

Porc Cymreig Bro Morgannwg

Owner/Manager: Helen Tongue a John Flay

Lower Nex Farm Devauden Monmouthshire NP16 6NP Wales
phone: 01291 650378 fax:

News & Special Offers

Porc Cymreig Bro Morgannwg serves

Opening Times

Porc Cymreig Bro Morgannwg Statistics: 0 click throughs, 672 views since start of 2019

© copyright 2019 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community