TARO DEG

YMA I'CH PLESIO : HERE TO PLEASE!

Taro Deg offers customers fresh aromatic coffees, teas and drinks together with breakfasts and light lunches including delicious puddings and cakes within a modern, light, contemporary truly Welsh atmosphere. All the food including our desserts and cakes are freshly prepared on the premises and will truly excite your taste buds. Take away and picnics available to suit! Taro Deg is a little gem hidden away from the main streets opposite the Coop on the main traffic route into Pwllheli.

Mae Taro Deg yn cynnig coffi bendigedig, paneidiau a diodydd ysgafn ynghyd a brecwast a chinio gyda dewisiadau amrywiol a blasus. Cynigir yn ogystal bwdinau a chacennau i'ch temtio o fewn awyrgylch Cymraeg a Chymreig. Mae'r cyfan o'r dewidiadau gan gynnwys y cacennau a'r pwdinau yn cael eu paratoi yn ffres o fewn y caffi ac ni fyddant yn siomi. Gallwch brynu yn ogystal eitemau i'w cario gartref gyda chi a/neu ginio cyfleus. Mae Taro Deg wedi ei leoil ar y prif A497 i mewn i'r dref - galwch i'n gweld!

Useful Information

TARO DEG

Owner/Manager: Llinos Dobson

Lon Dywod Pwllheli Gwynedd LL53 5HH Wales
phone: 01758 701271 fax:

News & Special Offers

TARO DEG serves Cafe

Opening Times

TARO DEG Statistics: 23 click throughs, 1060 views since start of 2019

© copyright 2019 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community